Referanser

 

Prosjektnavn: Kværnerbyen E3 – Pelton Borettslag
Adresse: Turbinveien 2, 0195 Oslo
Utbygger: Reinertsen AS
Oppstart: Uke 2 – 2014
Ferdigstillelse: Uke 36 – 2014

 

Leverte produkter: 

  • Listverk (22 000,00 lpm)

Montering: 

  • Listverk
  • Dører (978 stk.)
We like you too :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt dapibus dui, necimas condimentum ante auctor vitae. Praesent id magna eget libero consequat mollis.

ANDRE PROSJEKTER